www.aiza.cz
www.aiza.cz

 

 


     Služby klientům - fyzickým osobám

• poskytování informačního servisu a zpracování analýz otevřených zdrojů
• zpracování případových analýz
• získávání a odborné zpracování relevantních informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správního řízení
• vyhledávání osob a majetku
• získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
• získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
• prezentace informací a zpracovaných analýz za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2 , včetně vyhodnocení rizik, hrozeb a zpracování doporučení
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti strategických a operativních analýz v rámci zpravodajského procesu se zaměřením na vyhodnocení rizik a hrozeb za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2
 

     Služby klientům - zahraničním a tuzemským právnickým osobám (investorům)

• zpracovávání strategických analýz pro podnikatelské subjekty
• shromažďování informací a zpracování analýz v rámci systému konkurenčního zpravodajství směřující k naplnění managementu znalostí (objektivní investigativní analýzy relevantních informací), zajištění řízeného toku informací k managementu
• zpracování analytických projektů
• poskytování informačního servisu a zpracování analýz otevřených zdrojů
• ochrana investic právních subjektů
• zajišťování bezpečnosti v obchodních vztazích
• zajišťování informací potřebných pro podnikání
• zjišťování informací o konkurenci
• poskytování služeb informačního a zpravodajského charakteru
• zpracování dat
• zajišťování vlivového zpravodajství
• analýzy a audity bezpečnostních situací podnikatelských subjektů
• získání a zpracování relevantních informací o zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání pro potřeby zajištění personální a informační bezpečnosti
• získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
• vyhledávání jednání ohrožujících obchodní tajemství
• vyhodnocování rizik selhání interních procesů
• vyhodnocování režimových opatření
• analýzy a audity bezpečnostních situací
• získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
• získávání a odborné zpracování relevantních informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správního řízení
• prezentace informací a zpracovaných analýz za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2 , včetně vyhodnocení rizik, hrozeb a zpracování doporučení
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti strategických a operativních analýz v rámci zpravodajského procesu se zaměřením na vyhodnocení rizik a hrozeb za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2
 

     Služby advokátním kancelářím

• poskytování informačního servisu a zpracování analýz otevřených zdrojů
• zpracování případových analýz
• získávání a odborné zpracování relevantních informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správního řízení
• vyhledávání osob a majetku
• získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
• prezentace informací a zpracovaných analýz za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2 , včetně vyhodnocení rizik, hrozeb a zpracování doporučení
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti strategických a operativních analýz v rámci zpravodajského procesu se zaměřením na vyhodnocení rizik a hrozeb za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2
 

      Služby klientům z oblasti bankovnictví

a) vnitřní personální bezpečnost
• vyhodnocování rizik a hrozeb selhání lidského faktoru, vnitřní nekalá jednání
• získání a zpracování relevantních informací o zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání pro potřeby zajištění personální a informační bezpečnosti
• vyhledávání jednání ohrožujících obchodní tajemství

b) vnější personální bezpečnost
• prověřování bonity klienta
• prověřování zajištění úvěrů
• prověřování třetích osob (včetně akcionářů)
• vyhledávání osob a majetku (dlužníci banky)
• zjišťování skutečností sloužících jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
• zajišťování bezpečnosti v obchodních vztazích

c) administrativní bezpečnost a organizační opatření
• vyhodnocování rizik selhání interních procesů
• vyhodnocování režimových opatření
• analýzy a audity bezpečnostních situací

d) prezentace informací a zpracovaných analýz
Prezentace informací a zpracovaných analýz za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2 , včetně vyhodnocení rizik, hrozeb a zpracování doporučení.

e) odborné kurzy, školení, vzdělávací akce
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti strategických a operativních analýz v rámci zpravodajského procesu se zaměřením na vyhodnocení rizik a hrozeb za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2.
 

     Služby klientům z oblasti pojišťovnictví

a) vnitřní personální bezpečnost
• vyhodnocování rizik a hrozeb selhání lidského faktoru, vnitřní nekalá jednání
• získání a zpracování relevantních informací o zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání pro potřeby zajištění personální a informační bezpečnosti
• vyhledávání jednání ohrožujících obchodní tajemství

b) vnější personální bezpečnost
• prověřování pojistných událostí
• prověřování třetích osob (včetně akcionářů)
• vyhledávání osob a majetku
• zjišťování skutečností sloužících jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
• zajišťování bezpečnosti v obchodních vztazích

c) administrativní bezpečnost a organizační opatření
• vyhodnocování rizik selhání interních procesů
• vyhodnocování režimových opatření
• analýzy a audity bezpečnostních situací

d) prezentace informací a zpracovaných analýz
Prezentace informací a zpracovaných analýz za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2 , včetně vyhodnocení rizik, hrozeb a zpracování doporučení.

e) odborné kurzy, školení, vzdělávací akce
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti strategických a operativních analýz v rámci zpravodajského procesu se zaměřením na vyhodnocení rizik a hrozeb za využití analytického softwaru Analyst´s Notebook i2.
 

     Služby klientům - exekutorům

• poskytování informačního servisu a zpracování analýz otevřených zdrojů
• získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
• získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
• vyhledávání osob a majetku
 

     Služby klientům - správcům konkurzních podstat

• poskytování informačního servisu a zpracování analýz otevřených zdrojů
• získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
• získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
• vyhledávání osob a majetku
• získávání a odborné zpracování relevantních informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správního řízení

zpět nahoru