www.aiza.cz
www.aiza.cz

 

 


    
Úvod

Není žádným tajemstvím, že dění v domácím i celosvětovém měřítku se od nepaměti odehrává především na základě získaných a vyhodnocených informací. Informace a jejich dostupnost získávají stále více na důležitosti v rozhodovacím procesu politiků, politických stran, zpravodajských služeb, policistů, advokátů a v neposlední řadě i podnikatelských subjektů.
Podnětem k založení společnosti AIZA s.r.o. byla poptávka trhu analyticky zpracovávat informace v rámci komplexního zpravodajského procesu, včetně získávání a odborného zpracování informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správního řízení.
Potřebujete získat relevantní informace a důkazní prostředky? Pokud je získáte, jak s nimi dále pracujete? Dokážete je správně vyhodnotit v návaznosti na spisový materiál, přiřadit určitou míru validity a provést analýzu, na jejímž základě se dokážete správně rozhodnout, resp. postupovat v konkrétním případě? Nemáte snad potřebné softwarové vybavení, které je pro vás finančně náročné a postrádáte tým zkušených analytiků a detektivů pro získání relevantních informací, důkazních prostředků a zpracování objektivní případové analýzy?
Chcete svým klientům nabídnout skutečně komplexní profesionální služby dle standardů Evropské unie? Setkáváte se v praxi se složitými a rozsáhlými případy, kdy Vám čas nedovolí využít ve prospěch klienta všech dostupných prostředků v legislativních mezích? Chcete se odlišit od konkurence rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb? Pak právě pro Vás je zde společnost AIZA s.r.o.

Služby jsou poskytovány v různých oblastech dotýkajících se obchodních, občanských a dalších aktivit fyzických a právnických osob a to jak z hlediska prevence, tak i v již vzniklých situacích.
 

     Záruka kvality

Zárukou kvality naší činnosti je 10-ti letá praxe zaměstnanců v oblasti zpracovávání:
• informací z různých zdrojů v rámci zpravodajského procesu
• strategických analýz se zaměřením na vyhodnocování hrozeb a rizik
• zpravodajských (operativních, případových, taktických) analýz se zaměřením na stanovení závěrů, hypotéz, premis a doporučení
• hmotně právních analýz
• analýz vnitřní a vnější personální bezpečnosti
• informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správního řízení

To vše za praktického využívání grafického analytického softwaru Analyst´s Notebook společnosti i2, který umožňuje efektivní řešení pro shromažďování, prověřování, analyzování a zobrazování složitých informací a vztahů; poskytuje řadu metod pro podporu analýz a pomáhá při navigaci v prostředí velké datové sítě, rozplétá složité vztahy a rychle objevuje skrytá a podstatná vzájemná propojení. Umožňuje vytvářet diagramy vazeb a diagramy případů s použitím informací z nejrůznějších zdrojů, jako jsou osobní znalost, psané zprávy, fotografie, videozáznamy, tabulkové procesory, zprávy elektronické pošty, soubory textových procesorů nebo databáze. Software umožňuje názorné zobrazování a analyzování těchto informací.
 

     Komplexní poskytované služby:

• Zpracovávání strategických analýz pro podnikatelské subjekty
• Poskytování odborných služeb advokátním kancelářím a jejich klientům, správcům konkurzních podstat, exekutorům
• Poskytování služeb informačního a zpravodajského charakteru
• Zpracování dat
• Ochrana investic právních subjektů
• Zpracování analýz okruhových problematik
• Zpracování investigativních analýz
• Zpracování analytických projektů
• Zpracování případových analýz
• Zpracovávání strategických analýz pro politické strany a politické činitele
• Poskytování informačního servisu a zpracování analýz otevřených zdrojů
• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti strategických a operativních analýz v rámci zpravodajského procesu

zpět nahoru